Vragen en antwoorden hierop vind je hier!!

In onze wijk kun je bij verschillende organisaties terecht voor hulp in of uit de wijk.
In deze rubriek vind je antwoord op vragen die vaker voorkomen of links naar organisaties of websites die je verder kunnen helpen.

Uiteraard kun je altijd onze bestuursleden aanspreken, of kom je langs op het spreekuur elke vrijdag van 10-12uur in De Buurthuiskamer aan de Almastraat 14 of stuur een berichtje met je vraag via het contactformulier.

Wat is het doel van het Bewonersplatform?

Het Bewonersplatform De Hoogte heeft als doel:

Opkomen voor de belangen van de bewoners van onze wijk! Wij mogen jullie als bewoners vertegenwoordigen.
Heel concreet betekent dit dat het belang van de bewoners van de wijk en de wijk als geheel voorop staat.


Dit betekent dat wij voor de gemeente Groningen, de woningbouwcoöperatie(s) en andere organisaties die actief zijn in de wijk het aanspreekpunt zijn
We gaan er van uit dat deze organisaties ook dezelfde belangen voor ogen hebben en zullen deze dan ook bewaken.

Daarom hebben we jullie als bewoners ook hard nodig om voor jullie belangen op te komen.
Dit doen we door:

* regelmatig bijeenkomsten te organiseren om te horen wat jullie belangrijk vinden in onze wijk.

* jullie op de hoogte houden van wat voor plannen er voor de Hoogte zijn.

* bijeenkomsten te organiseren b.v met betrekking tot wijkvernieuwing, wijkbudgetten etc.

* te informeren over ontwikkelingen die onze wijk betreffen via de website, maar ook via Hoplr en onze wijkkrant ‘Op de Hoogte’


Wie zitten er in het bestuur van het Bewonersplatform?

In het bestuur van Bewonersplatform De Hoogte kunnen bewoners van de wijk en organisaties uit de wijk zitten die het manifest van het Bewonersplatform De Hoogte hebben ondertekend.

Op dit moment zijn er geen vacatures, wel kunnen mensen zich als zogenaamde Buurtkrachten inzetten op 1 van de werkgebieden van het Bewonersplatform.

De huidige bestuursleden vindt u op de pagina Bestuur

Over welke onderwerpen kun je bij het Bewonersplatform terecht?

Bij het Bewonersplatform De Hoogte kun je terecht voor:

1. Praktische vragen/opmerkingen die de wijk betreffen - loszittende stoeptegel, buurman die je een tijd niet gezien hebt, vreemde activiteiten etc. - wij zullen zorgen dat de informatie op de juiste plek terecht komt.

2. Als je ook actief in de wijk wilt worden. Of bij eenmalige acties (bv schoonmaakactie) of bij terugkerende activiteiten zoals een ‘wijkschouw’ - hoe kunnen we bepaalde praktische problemen oplossen! We gaan dit organiseren met thema-werkgroepen waaraan je deel kunt nemen.

3. Allerlei andere zaken die in het belang van jou als bewoner en voor de wijk als geheel zijn!